RODO

So Easy System Sp. z o.o. (ul. Duńska 4, 05-152 Czosnów) w świetle przepisów prawa jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

Państwa dane osobowe pozyskiwane są przy okazji:

 • zawierania i realizacji umów,
 • składaniu zamówień,
 • wysyłaniu wiadomości za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej,
 • wizyt w naszej siedzibie,

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:

 • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO),
 • zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1b RODO) – abyśmy mogli wykonywać umowę musimy przetwarzać Państwa dane,
 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO) – wystawianie i przechowywanie faktur, rozpatrywanie zgłoszeń, udzielanie odpowiedzi na zapytania, reklamacje.

Państwa dane będą przechowywane przez cały czas naszej współpracy. Po zakończeniu współpracy, dane te będą usunięte, chyba że przepisy prawa lub nasz interes, jako administratora danych, będą obligowały nas do ich dalszego przetwarzania (cel archiwalny, dochodzenie ewentualnych roszczeń).

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.

Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować. Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie ich nie jest obowiązkiem ustawowym, ale nie podanie ich uniemożliwi nam współpracę.

Do Państwa danych mogą mieć dostęp pracownicy firmy Nova Ryszard Molasy (ul. Dobra 1, 05-123 Chotomów). Firma ta obsługuje nasze systemy informatyczne lub udostępniają nam narzędzia informatyczne. Odbiorcami tych danych mogą też być placówki pocztowe lub bankowe (pośrednicy w doręczaniu korespondencji lub pośrednicy w transakcjach płatniczych).
Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtentein, Islandia).

 • Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych, o:
  sprostowanie danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • dostęp do danych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.