News

So Easy System participates in the SHOW YOURSELF project

 

So Easy System Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KK

Cele szczegółowe:

  • wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
  • wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
  • rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
  • inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

  • 7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;
  • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;
  • seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;
  • 54 międzynarodowe wydarzenia targowe;
  • usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:
1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
5. Australia i Oceania: Australia;
6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.
Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

17 August 2021

BUDMA fair 2020

This year's BUDMA edition was one of most important events for our comapny. For the first time we appeared with our partner - the Deceuninck Group, under a common brand.…

17 August 2021

więcej
Tests fireproof glass wall with arch

On 25/05/2018 So Easy System conducted next WESTA EI60 fireproof system test. This time was tested screen with a high height, ie 4200mm. The research was successful. Up to 68…

16 August 2021

więcej