So Easy System uczestnikiem projektu SHOW YOURSELF

So Easy System Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

 

Cele szczegółowe:

  • wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
  • wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
  • rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
  • inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

  • 7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;
  • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;
  • seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;
  • 54 międzynarodowe wydarzenia targowe;
  • usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/ misjach gospodarczych to m.in:
1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
5. Australia i Oceania: Australia;
6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.
Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

Systemy SO EASY z rozpoczętą procedurą uzyskania certyfikatu ATG.

Z dumą informujemy, że rozpoczęliśmy procedurę uzyskania prestiżowego certyfikatu ATG dla systemów z rodziny SO EASY. Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia przez produkty DECALU  parametrów technicznych i prawnych, wymaganych na rynku…

Poznaj szczegóły
System ścian i drzwi ppoż. WESTA z ITB- KOT 2

Kompletny system ppoż. WESTA przeznaczony do budowy wewnętrznych ścian i drzwi jako pierwszy w Polsce uzyskał Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017-0238 wydanie 2 , które obejmuje drzwi oraz ściany w klasie…

Poznaj szczegóły